Doklady Státní plavební správy

 

Státní plavební správa je správním úřadem, který vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách. (Dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů /vodní zákon/)

 

Státní plavební správa tudíž vydává pouze doklady pro vnitrozemskou plavbu.

Více o těchto dokladech příma na webu Státní plavební správy - ZDE 

 

 

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/vudce-maleho-plavidla-a-mezinarodni-prukaz-vudce-rekreacniho-plavidla/