Kapitánské kurzy

Kapitánské kurzy jsou většinou chápány jako kurzy‚ zaměřené na získání kapitánského průkazu. Jejich podstatou by ale mělo být  získání teoretických a praktických znalostí potřebných k vedení lodě.

Kurzy je možné rozdělit na

- kurzy základní (určené pro ty, kteří nevlastní žádný kapitánský průkaz) a
- zdokonalovací (trénink určitých situací na moři, rozšíření působnosti již vlastněného průkazu).

V poslední době se na českém trhu objevilo velké množství nabídek kapitánských kurzů, které se diametrálně liší typem získaného průkazu, náplní kurzu, jeho délkou, kvalitou získaných vědomostí a v neposlední řadě i cenou. Kvalita výuky a kurzu obecně je daná seriózností organizátora a především kvalitou konkrétního instruktora. Při volbě kurzu k získání zahraničních dokladů tak budete muset spoléhat zejména na reference a dobré jméno školy a metodiky podle které se kurzy konají.

Co by vás rozhodně mělo zajímat:
- kolik kurzů mají již za sebou instruktor a organizátor (i učitel se učí:)
- osnova kurzu (kdo ji sestavil a na základě čeho)
- počet osob na palubě a typ lodě (má to kromě ceny vliv i na kvalitu a rozsah praxe, je-li na jedné jachtě pět lidí a jeden instruktor, bude na každého adepta na kapitánský průkaz dvakrát více času, než při deseti účastnících kurzu...)

KAPITÁNSKÉ KURZY RYA :
Od roku 2009 působí nově v České republice Škola jachtingu s.r.o. (NYS)). Její kapitánské kurzy jsou výjimečné nejen v českém prostředí, ale celosvětově výukoupodle standardů a se souhlasem britské Royal Yachting Association (RYA) v národním jazyce, tedy v češtině. Umožňují tak získání vysoce ceněného a kvalitního jachtařského vzdělání bez nutnosti dokonalé znalosti angličtiny. Kurz je možné zakončit zkouškou, po jejímž absolvování obdrží účastník kapitánský průkaz vydávaný NYS ve spolupráci s RYA. Více čtěte zde nebo na stránkách National Yachting School (NYS).

Navíc od dubna 2010 Škola jachtingu získala plnohodnotný statut autorizovaného tréninkového střediska RYA "RYA Training cetre". Díky tomuto prestižnímu statutu může Škola jachtingu (NYS) vyučovat i uchazeče o kurzy RYA v úrovni RYA Day Skipper, RYA Coastal Skipper i RYA Yachtmaster Coastal a RYA Yachtmaster Offshore. Zájemce o průkaz RYA Yachtmaster  musí počítat se zkouškou v angličtině před zkušebním instruktorem RYA, který na zkoušku v termínu dle dohody přiletí.