Kapitánské kurzy Školy jachtingu (NYS) a RYA

Prudký rozvoj rekreačního jachtingu v Evropě a ve světě obecně vede v poslední době ke zpřísňování norem na potřebné vzdělání jachtařů. 

Dlouhodobě osvědčená výuka Royal Yachting Assocition (RYA) je obecně považována za nejlepší standard na světě, kterým se řídí vzdělávání jachtařů. Dnes asi nejznámější jachtař České republiky, David Křížek k tomu řekl: "Řídit loď je velká odpovědnost, kterou si člověk plně uvědomí, až když se dostane do potíží na moři. Jsem proto velmi rád, že se povedlo zrealizovat myšlenku Školy jachtingu, která umožní našim jachtařům získat dovednosti stejné, jako mají jachtaři v kolébce jachtingu - Velké Británii, ale i v USA nebo Austrálii."

Na podzim 2008 byla po komplikovaném šestiletém jednání podepsána smlouva mezi britskou Royal Yachting Association (RYA) a Školou jachtingu (NYS). Na základě této smlouvy zajistí NYS českým jachtařům kapitánské kurzy dle osvědčených metod výuky RYA. NYS je zároveň oprávněna ve splupráci s RYA vydávat kapitánské průkazy RYA Day Skipper a RYA Coastal SkipperMaster a připravovat jachtaře na zkoušku u examinátorů RYA na kapitánské průkazy RYA/MCA Yachtmaster Coastal a RYA/MCA Yachtmaster Offshore.  Tyto průkazy jsou uznávány jako první krok k profesionální jachtařské kariéře.

Pro jachtaře, kteří nemluví anglicky, nabízí NYS kapitánské průkazy NYS Master of Yacht Coastal a NYS Master of Yacht Offshore. Na základě smlouvy o využití know-how RYA tyto kurzy probíhají podle uznávané metodiky výuky RYA.  Čeští jachtaři získali díky NYS snadný přístup ke vzdělání dle světově nejuznávanějšího a nejpropracovanějšího systému pro vzdělávání jachtařů.

NYS je majitelem práv nejen pro využití systému výuky RYA, ale i majitelem práv pro překlad učebních pomůcek. Poprvé v historii se tak učebnice RYA objeví v jiném jazyce, než v angličtině.
RYA bude podle smlouvy dohlížet na kvalitu výuky v NYS. Instruktory NYS se mohou stát pouze zkušení jachtaři, kteří projdou speciálním kurzem pro instruktory RYA a jejich statut musí být potvrzen jedním z examinátorů RYA, který má oprávnění instruktory zkoušet. Těchto examinátorů je minimální počet (asi 11 pro celý svět) a představují absolutní špičku v systému výuky RYA. Díky přímé vazbě na tyto profesionály v oboru jachtařského vzdělávání lze očekávat od kurzů NYS kvalitu, která v Česku zatím nebyla dostupná. Začátkem roku 2009 NYS disponoval 4 vyškolenými instruktory, kteří zvládli certifikaci RYA na podzim 2008.

National Yachting School (NYS, Škola jachtingu) a její produkty byly poprvé oficiálně představeny veřejnosti na podzim 2008 na lodním veletrhu Boat v Brně na stánku České asociace námořního jachtingu (ČANY), která zastupuje Českou republiku v European Boating Association (EBA) a s NYS spolupracuje.

CO JE RYA?
Royal Yachting Association (RYA) byla založena v listopadu roku 1875 pod názvem Yacht Racing Association (YRA) a v roce 1953 na žádost královské rodiny přejmenována na Royal Yachting Association (RYA). K dnešnímu dni v Britském království registruje 103 000 přímých členů a 
přes 500 000 členů přes jachtařské kluby
.
RYA dnes hraje celosvětově nejdůležitější roli ve výuce kapitánů malých plavidel a ročně celosvětově vyškolí v průměru 185 000 lidí ve svých 2 220 tréninkových centrech v 20 zemích. Její průkazy jsou dnes nejuznávanějšími kapitánskými průkazy, a to jak pro plachetnice, tak pro motorové jachty na celém světě.
Až do roku 2008 RYA školila a zkoušela výhradně v anglickém jazyce. Podpisem dohody mezi RYA a ČANY došlo k průlomu, kdy vůbec poprvé ve své historii RYA povolila školit a zkoušet v mateřském jazyce - v češtině.

KURZY NYS A RYA
Kurzy NYS a RYA jsou organizovány na několika stupních, od kurzů pro úplné začátečníky  po kurzy pro zkušené kapitány. Účelem absolvování kurzu je naučit účastníky jak bezpečně ovládat námořní jachtu v podmínkách, které odpovídají jednotlivým stupňům kapitánských průkazů.

Teoretické kurzy
Teoretické kurzy představují výuku s lektorem přednášejícím navigaci a teorii plavby (40hodin). Standardy RYA dnes umožňují absolvovat tyto kurzy prostřednictvím internetu. Kurzy se řídí osnovami, každé téma má přidělený minimální počet hodin a třístupňovou předepsanou hloubku úrovně znalostí (plná, pracovní a orientační). Součástí kurzů je i soubor praktických cvičení (dalších asi 14hodin). U některých témat se předpokládá i určité doplnění znalostí samostudiem. Náplň kurzů je stejná pro plachetní i motorové lodě a jsou vždy zakončeny zkouškou ve formě písemného testu. Mohou být doplněny o specializované jednodenní kurzy jako je VHF, první pomoc, přežití na moři (dvoudenní bezpečnostní kurz s mezinárodní certifikací ISAF) atd. Absolvování teoretických kurzů není podmínkou pro absolvování praktických kurzů nebo pro zkoušku k získaní oprávnění.

Praktické kurzy
Praktické kurzy se konají zásadně na moři ve formě sedmidenního výcviku, jehož náplň odpovídá školenému stupni. Kurzy probíhají pod Kapitánské kurzy RYAvedením instruktora NYS/RYA na odpovídajícím námořním plavidle o délce od 7-13m, jehož výbava odpovídá požadavkům na bezpečnou plavbu a rozsah kurzu.
Na přání lze praktické kurzy rozdělit do tří víkendových kurzů, nebo uskutečnit kurzy na lodi, kterou vlastní někdo z účastníků. Na přání lze zajistit i individuální kurzy.
Kurzy jsou rozděleny na přílivové (Tidal) a nepřílivové (Non-Tidal) a podle toho se organizují v odpovídajících oblastech. Nepřílivové kurzy jsou doporučeny zejména pro plavbu na Baltu a ve Středozemním moři.
Počet účastníků kurzu nesmí převýšit pět osob na jednoho instruktora. Minimální délka kurzu je 5 dní. Během této doby loď musí uplout minimálně 100 Nm, každý z účastníků kurzu přitom musí strávit alespoň 4 hodiny na noční hlídce za plavby. Šestý den kurzu je v případě zájmu věnovaný zkoušce.
Samozřejmostí je obdržení kvalitních učebních materiálů v odpovídajícím rozsahu. Účastník si také vede zvláštní osobní deník na úrovni jachtařské knížky, ve kterém jsou kromě jiného vyznačeny i protokoly osnov jednotlivých kurzů a jejich individuální plnění. Instruktor účastníky pravidelně informuje o jejich úspěšnosti během plnění jednotlivých úkolů.

Kapitánské průkazy
Kapitánské průkazy RYA Day Skipper a RYA Coastal Skipper 
lze získat na základě praktické zkoušky v průběhu kapitánského kurzu. Kapitánské průkazy RYA Yachtmaster Coastal a Offshore  lze získat po absolvování zkoušky před examinátorem RYA, která bývá domlouvána pro více uchazečů najednou. Pro získání kapitánského průkazu sice není nutná účast na kurzu; zkouška je přístupná všem, kteří uhradí poplatek za zkoušku a podíl nákladů na examinátora, avšak úspěšnost bez předchozího absolvování kurzu je velmi malá.  Rozsah zkoušky odpovídá osnovám příslušného teoretického i praktického kurzu.

U zkoušky neuspějí zájemci pro některý z následujících důvodů:
• Schopnost kandidáta velet lodi je vlivem mořské nemoci omezena na nebezpečnou mez.
• Kandidát není schopen prokázat základní znalosti a dovednosti z oblasti plavby, manévrování a navigace na úrovni velení lodi.
• Kandidát projevil neznalost jakékoliv části osnov, která by mohla představovat nebezpečí v případě jeho velení lodi na moři.

ROZDĚLENÍ KURZŮ
RYA Day Skipper

Non-Tidal
 (Tidal - přílivové lze absolvovat pouze v přílivové oblasti)
Úvodní kurz standardu RYA pro všechny zájemce o jachting. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Po absolvování obou částí kurzu bude účastník schopen řídit menší jachtu ve známých vodách při denní plavbě. Během kurzů získá základní znalosti a dovednosti v ovládání lodi, meteorologii a navigaci včetně znalostí o plavbě za snížené viditelnosti.

Teoretická část: 40 hodin výuky nebo absolvování kurzu na internetu
Praktická část: 5 dní plavby na moři v dané oblasti
Omezení: věk minimálně 16 let

Kromě úspěšného složení praktické zkoušky je nezbytnou podmínkou pro udělení kapitánského průkazu praxe nejméně 5 dnů plavby na moři, uplutí minimálně 100 Nm, z toho 4 hodin v noci

RYA Coastal SkipperNon-Tidal (Tidal - přílivové lze absolvovat pouze v přílivové oblasti)
Pokračovací kurz standardu RYA pro zkušenější jachtaře. Po absolvování teoretického i praktického kurzu bude absolvent schopen řídit loď ve dne i v noci. Během kurzů získá potřebné znalosti a dovednosti v ovládání lodi, meteorologii a navigaci v režimu pobřežní i plnomořské plavby včetně znalostí o plánování plnomořských přeplaveb.
Teoretický kurz předpokládá minimálně znalosti na úrovni standardu Day Skipper. Podmínkou pro získání kapitánského průkazu RYA Coastal Skipper je praxe minimálně 15 dnů plavby na moři (z toho minimálně 2 dny jako skipper) a uplutí minimálně 300 Nm, z toho 8 hodin v noci a samozřejmě úspěšné absolvování kurzu a zkoušky.

Teoretická část: 40 hodin výuky nebo na internetu
Praktická část: 5 dní plavby na moři v dané oblasti
Omezení: věk minimálně 17 let

RYA/MCA Yachtmaster Coastal
Non-Tidal (Tidal - přílivové lze absolvovat pouze v přílivové oblasti)
Prestižní kurz standardu RYA pro zkušené jachtaře, první krok k profesionální jachtařské kariéře včetně práce na megajachtách. 

Kromě úspěšného složení praktické zkoušky, která probíhá v předem dohodnutém termínu před examinátorem RYA je nezbytnou podmínkou pro udělení kapitánského průkazu předchozí praxe nejméně 30 dnů plavby na moři, z toho 2 dny jako skipper, uplutí minimálně 800 Nm, z toho 12 hodin v noci.

RYA/MCA Yachtmaster Offshore
Non-Tidal (Tidal - přílivové lze absolvovat pouze v přílivové oblasti)
Prestižní kurz standardu RYA pro zkušené jachtaře, první krok k profesionální jachtařské kariéře včetně práce na megajachtách. 

Kromě úspěšného složení praktické zkoušky, která probíhá v předem dohodnutém termínu před examinátorem RYA je nezbytnou podmínkou pro udělení kapitánského průkazu předchozí praxe nejméně 50 dnů plavby na moři, z toho 5 dnů jako kapitán, uplutí minimálně 2500 Nm a absolvování minimálně pěti plaveb delších 60Nm z toho 2 v noci a 2 jako kapitán.