Kapitánské průkazy

Každý zkušený jachtař ví, že na moři jsou důležité znalosti a zkušenosti s ovládáním lodi a ne nějaký cár papíru, na druhé straně v případě nehody vám nesprávný či žádný kapitánský průkaz může způsobit velké problémy. Vyplatí se proto kapitánským průkazům věnovat pozornost - a to nejenom proto, že bez nich vám nikde ani nepůjčí loď. Hned v úvodu je potřeba oddělit dva různé aspekty kapitánských průkazů:
- získání potřebných dokladů
získání znalostí a dovedností potřebných k bezpečné plavbě
Zatímco získání nutných dokladů může být formalita, potřebné schopnosti a znalosti není radno podceňovat a vyplatí se do nich investovat čas i prostředky.

KAPITÁNSKÉ PRŮKAZY můžeme rozdělit

PRŮKAZY K VNITROZEMSKÉ PLAVBĚ:
Od námořních průkazů se liší a není je možné zaměňovat. Pro pronájem rekreační říční lodi (hausbótu) není (kromě některých oblastí v Německu) vyžadován žádný průkaz.

PRŮKAZY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ:
Požadavky jednotlivých států na doklady k vedení lodě nejsou jednotné. Vždy je nutné se řídit legislativou státu, pod jehož vlajkou plujete (ve kterém je registrována vaše loď), ale zejména legislativou státu, na jehož území se pohybujete. Tento postup se vyplatí ve chvíli, kdy dojde k pojistné události.

Některé státy nevyžadují žádný průkaz (Britové), většina ale nějaký doklad způsobilosti požaduje. Každý takový stát pak vydává vlastní průkazy, doklady vydané libovolným jiným státním úřadem jsou však většinou uznávány. Zpravidla budete potřebovat vedle dokladů k samotnému řízení lodě i doklady pro obsluhu radiostanice.

V českých podmínkách rozhoduje o výběru kapitánského průkazu především účel, pro který jej chcete získat. Zájemci o profesionální kariéru a jachtaři, kteří plánují plout kdekoli na světě nejspíš sáhnou k průkazům RYA, které uznává dokonce i české Ministerstvo dopravy. Řada našich jachtařů volí cestu nejmenšího odporu - Chorvatské kapitánské průkazy, které lze tolerovat pokud má jejich majitel dostatečné znalosti o jachtingu a pokud se plánuje věnovat jachtingu výhradně na území Chorvatska a na lodích, pro jejichž pojistku nebude tento typ průkazu problémem.