Certifikát American Sailing Association (ASA)

American Sailing Association (ASA) patří nejuznávanějším jachtingovým školám. Absolventům svých kurzů vydává International Proficiency Certificate, který je kromě charterových společností v Americe uznáván i mnohými charterovými společnostmi v Evropě. Většinou států EU není ale tento certifikát považován za dostatečný doklad, proto je možné jej využít jen v zemích, které legislativně žádný průkaz nevyžadují.
Podmínky získání certifikátu:
- být členem ASA
- absolvovat všechny tři úrovně výuky ASA (ASA 101, 102, 104)
Certifikát bude uchazeči vystaven po splnění podmínek a zaslání náležitých informací:
A) Jméno, současná poštovní adresa a členské číslo ASA (pokud uchazeč není členem ASA, stačí zaslat vyplněnou přihlášku do ASA a členský poplatek - $39.00 pro občany USA, $59.00 pro zahraniční členy)
B) Doklad o absolvování všech tří úrovní výuky ASA (101, 103, 104) - nejlépe ASA Log Book
C) Fotografii pasového formátu
D) Poplatek $25.00 (šek, převodní příkaz nebo kreditní kartou)
Adresa:
American Sailing Association
301 Beethoven St.
Los Angeles, CA ATTN: FlorAmerican Sailing Association