Kapitánské průkazy ČANY

Mezi další průkazy, které lze v České republice získat, patří průkazy jednotlivých jachtařských sdružení a organizací. Jejich význam i platnost je ale sporná, nejde ani o státní doklady, které by byly zakotveny v nějakém zákoně či vyhlášce, ani o doklady vydávané renomovanou mezinárodní organizací a proto uznávání takových průkazů může být problematické. Nejvýznamnějším vydavatelem průkazů tohoto typu je Česká asociace námořního jachtingu/Czech Offshore Yachting Association (ČANY), což je sportovní odborná organizace, jejímž hlavním posláním je zabezpečování rozvoje a potřeb českého námořního jachtingu. Zkoušky se skládají z teoretické části (písemné formy a testu) a části praktické (předchází zkoušce teoretické, má formu řízené plavební praxe a vykonává se na moři u oprávněného kapitána). Obě zkoušky je nutné doložit vyplněným Protokolem o praktické/teoretické zkoušce vydaném ČANY (viz Příloha č.1 Směrnice pro získávání kvalifikačních stupňů ČANY pro rekreační plavbu jachet na moři, č.j. 001/03/A). Znalost použití radiové stanice je buď součástí praktické zkoušky nebo jej lze doložit zvlášť. Praktická zkouška ověřuje znalosti plánování plavby, přípravy na plavbu, plavební nauku, vedení plavby a námořní navigace, řešení mimořádných a havarijních situací, provoz a použití lodních radiových stanic, zdravověda a první pomoc, meteorologie, zásady etiky v námořní plavbě, základní schopnost komunikace v anglickém jazyce. Plavební praxe se potvrzuje předložením Jachtařské knížky, lodním deníkem nebo kopií jeho části. Jachtařskou knížku vydává ČANY členům starším 15-ti let a uvádí se do ní absolvovaná plavební praxe s uvedením vykonávané funkce, absolvovaná řízená plavební praxe, účast v závodech na moři, absolvovaná školení, členství v organizacích, získaná kvalifikace.
PRŮKAZY VYDÁVANÉ ČANY:
A - Jachetní kapitán pobřežní plavby (Coastal Skipper) Držitel je oprávněn vést jachtu na moři do vzdálenosti 50 Nm od bezpečného přístavu nebo kotviště.
B - Jachetní kapitán mořské plavby (Yachtmaster Offshore) Je oprávněn vést jachtu na moři do vzdálenosti 300 Nm od bezpečného přístavu nebo kotviště.
C - Jachetní kapitán oceánské plavby (Yachtmaster Ocean) Je oprávněn vést jachtu na moři bez omezení. Vydávání průkazů se řídí Směrnicí pro získávání kvalifikačních stupňů ČANY pro rekreační plavbu jachet na moři (Č.j. 001/03/A).