Kapitánské průkazy Ministerstva dopravy ČR, tzv. "průkazy způsobilosti"

V souladu s Námořním zákonem  České republice jsou oprávněny vydávat českým občanům průkazy způsobilosti k vedení jachet na moři Ministerstvo dopravy (ve funkci Námořního úřadu) a Státní plavební správa. Ministerstvo dopravy však může uznávat průkazy vydané jinde, což je přesně případ průkazů RYA. Průkazy vydávané Ministerstvem dopravy opravňují jejich držitele podle platných právních předpisů k vedení plavidel pod státní vlajkou České republiky. Avšak vlastnit jachtu pod českou vlajkou je bohužel mimořádně nevýhodné a navíc i na jachtě plující pod českou vlajkou je nutné dodržovat zákony navštívené země (včetně zákonů platných pro komerční využití rekreačních jachet, tedy charter). Teoreticky tedy kapitán české jachty musí mít český kapitánský průkaz, ale přitom splňovat i zákony navštívené země (protože jak známo ČR moře nemá). Prakticky  to znamená, že záleží na úřadech navštívené země, zda český kapitánský průkaz uznají. Bohužel nejsme námořní zemí a proto je jasné, že kapitánské průkazy RYA jsou mnohem ochotněji přijímány zejména ve vzdálenějších zemích mimo Evropu.
Teoreticky může být osobě, která vede jachtu plující pod státní vlajkou České republiky (=jachtě registrované v ČR) bez platného průkazu uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Bohužel i toto ustanovení "spadlo" na rekreační jachty poté, co ČR přišla o komerční flotilu a úředníci potřebovali svoji existenci odůvodnit starostí o nějaké námořní lodě  a jediné, které ČR zbyly jsou právě jachty. ...Zmatenost námořního zákona ve významu formulace Rekreační jachta a Námořní jachta a následných vazeb na daňový režim komerčního využití jachty je tečkou za "dokonalými předpisy", teré sice úředníci tvoří, není však (naštěstí) nikdo kdo by je vymáhal a uváděl do praxe a navíc není kde by se tak mohlo stát (nemáme moře a v mezinárodních vodách sice na palubě jachty registrované v ČR platí české zákony, avšak po připlutí není nikdo, kdo by v jejich uplatňování pomohl...). 
 
1. Pro vedení námořní a rekreační jachty jsou ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění vyhlášek č. 315/2000 Sb. a 149/2001 Sb., platné tyto průkazy způsobilosti:
A) PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY (vydává Námořní úřad ČR, držitel není oprávněn k vedení rekreační jachty):
a) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,
b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,
c) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 12 metrů s omezením plavby do 10 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice.
Jak si autor zákona představoval uplatnění výše uvedených formulací asi zůstane jachtařům navždy utajeno. Možná myslel dopředu a ve stylu "velkého bratra" očekával, že policie a pobřežní hlídky přímořských států zakotví svoje lodě v uvedených vzdálenostech od břehu a budou čekat na jachty registrované v ČR, aby mohly následně zkontrolovat jejich kapitány... Naštěstí je jachting jednou z mála skutečně svobodných činností a důležité je především to, co umíte.
B) PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ REKREAČNÍ JACHTY (vydává Námořní úřad ČR, držitel není oprávněn k vedení námořní jachty - jak se pozná námořní jachta od rekreační je teoreticky jasné, prakticky to nikoho nezajímá... Námořní jachta by měla být ta, na které lidé na palubě za svoji plavbu platí - tedy charterová jachta.
Pro jakoukoli charterovou jachtu je však zejména důležité, aby dodržovala zákony navštívené země, kdyby žádnou zemi nenavštívila, stačilo by dodržovat zákony české, ale to by se dost obtížně střídala posádka, když žádné moře nemáme a nemáme tedy ani pobřežní oblast, ve které platí náš námořní zákon a české zákony vůbec...
 
 
MEZINÁRODNÍ PRŮKAZ VŮDCE REKREAČNÍHO PLAVIDLA (vydává Státní plavební správa ČR):
Na rozdíl od prakticky nejasného určení průkazů, které vydává MD jsou průkazy vydávané Státní plavební správou a jejich účel zcela jasné. Chcete-li plout na vnitrozemských vodách a je-li pro vaše plavidlo předepsán průkaz, je "Malý führer" (vůdce malého plavidla) tím správným. Tento průkaz je i vhodným doplňkem průkazů RYA, které jsou vydávány jako průkazy pro moře, nikoli vnitrozemí.
a) průkaz s oprávněním I zahrnuje vnitrozemské cesty,
b) průkaz s oprávněním C zahrnuje denní plavbu rekreačního plavidla v příbřežních mořských vodách do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vlny nepřekročí 1,2 metru, maximálnídélka rekreačního plavidla (motorové plavidlo/plachetnice) je 20 metrů.