Kapitánské průkazy pro námořní plavbu

V souladu s Námořním zákonem  České republice jsou oprávněny vydávat českým občanům průkazy způsobilosti k vedení jachet na moři Ministerstvo dopravy (ve funkci Námořního úřadu) a Státní plavební správaMinisterstvo dopravy však může uznávatKapitánské průkazy pro námořní plavbu průkazy vydané jinde, což je přesně případ průkazů RYAPrůkazy vydávané Ministerstvem dopravy opravňují jejich držitele podle platných právních předpisů k vedení plavidel pod státní vlajkou České republiky. Avšak vlastnit jachtu pod českou vlajkou je bohužel mimořádně nevýhodné a navíc i na jachtě plující pod českou vlajkou je nutné dodržovat zákony navštívené země (včetně zákonů platných pro komerční využití rekreačních jachet, tedy charter). Teoreticky tedy kapitán české jachty musí mít český kapitánský průkaz, ale přitom splňovat i zákony navštívené země (protože jak známo ČR moře nemá). Prakticky  to znamená, že záleží na úřadech navštívené země, zda český kapitánský průkaz uznají. Bohužel nejsme námořní zemí a proto je jasné, že kapitánské průkazy RYA jsou mnohem ochotněji přijímány zejména ve vzdálenějších zemích mimo Evropu.

 

Doklady Ministerstva dopravy ČR:

V souladu s Námořním zákonem  České republice jsou oprávněny vydávat českým občanům průkazy způsobilosti k vedení jachet na moři Ministerstvo dopravy (ve funkci Námořního úřadu). 

 

Doklady České asociace námořního yachtingu (ČANY):
Platnost těchto průkazů je bohužel sporná, protože nejde o státní doklady, které by byly zakotveny v nějakém zákoně či vyhlášce, a jejich používání v zahraničí je tím pádem problematické. Prakticky je většina států uznává, můžou se ovšem vyskytnout problémy. Více ZDE

 

Doklady vydávané National Yachting School (NYS) ve spolupráci s Royal Yachting Association (RYA):
Na podzim 2008 došlo k významné změně v celosvětové politice britské Royal Yachting Association (RYA), která je celosvětově uznávanou jachtingovou autoritou. Poprvé ve své historii RYA udělila souhlas s využitím svého know-how v neagnlicky mluvící zemi a povolila překlad kurzů a průkazů do cizího jazyka - do češtiny. Vzhledem k tomu, že průkazy ponesou označení RYA, lze předpokládat, že se brzy stanou ve světě nejuznávanějšími českými doklady. Bližší informace naleznete zde.

 

CHORVATSKÉ DOKLADY:

Pro snadnou dostupnost je chorvatský průkaz „Voditelj Brodice/Boat Skipper“mezi českými jachtaři velmi oblíbený. Průkaz vydává Chorvatské ministerstvo moře a turistiky. K jejich získání stačí přezkoušení na chorvatském kapitanátězaplacení poplatku ve výši cca 120€. Součástí zkoušky je ovládání radiostanice, doklady jsou platné do 20 BT výtlaku a platí v teritoriálních vodách Chorvatska. Více ZDE

 

KAPITÁNSKÉ PRŮKAZY ROYAL YACHTING ASSOCIATION (RYA):

Kvalifikační certifikáty RYA jsou uznávány a respektovány po celém světě a jsou zárukou vysoké úrovně teoretických i praktických znalostí. Jejich získání bylo až donedávna podmíněno výbornou znalostí angličtiny. Na podzim 2008 ovšem RYA vůbec poprvé ve své historii povolila vydvání průkazů a pořádání kurzů pod svou záštitou v neanglicky mluvící zemi - v České republice. Průkazy vydává National Yachting School (NYS) ve spolupráci s RYA a více se o nich dočtete zde.

 

CERTIFIKÁTY AMERICAN SAILING ASSOCIATION (ASA):

Certifikát vydává ASA absolventům svých kurzů. Většinou států EU není ale tento certifikát považován za dostatečný doklad, proto je možné jej využít jen v USA a v zemích, které legislativně žádný průkaz nevyžadují. Více ZDE