DOKLADY PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU

Průkaz "Vůdce malého plavidla" a „Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla, vydává Státní plavební správa. Tyto doklady slouží pouze pro plavby vnitrozemské a v příbřežních mořských vodách.

 

U  většiny pronajímatelů rekreačních lodí si však můžete pronajmou loď bez jakýchkoliv dokladů.                

V ČR lze pronajmout charterové lodě na  Baťově kanálu, na Labi nebo na Vltavě.

 

V zahraničí můžeme doporučit plavbu po kanálech ve Francii a Nizozemí, ale i v Itálii, Anglii, Skotsku, Polsku a Německu. Všude vás majitelé lodí zaučí a ukáží vám jak lodě řídit, případně s vámi udělají malý zkušební okruh.

Specifická je situace v Německu. Na některých místech je vyžadován Průkaz pro sportovní plavbu. Lze využít i náš Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla. Jde zpravidla o oblasti s hustější dopravou, kde se pohybují i větší komerční lodě. Ale např. na Meklenburských jezerech se bez licence obejdete.