Legislativa týkající se plavby na moři

Před navštívením jakékoli země je nutné informovat se na místní zákony. Platí to úplně stejně ať jedete autem s českou značkou a českým řidičákem, nebo plujete na české lodi s českým kapitánským průkazem... Ani v jednom případě nebude místní policie a příslušné orgány posuzovat vaše jednání podle českých zákonů, ale podle těch místních!
 
I když nemáme moře, máme legislativu, která měla svoje opodstatnění v dobách, kdy jsme měli komerční námořní nákladní lodě. Ty však už několik let ČR nevlastní a tak níže uvedené zákony ČR pro rekreační jachtaře nemají příliš valný význam, ten by získaly v okamžiku, kdy bude mít ČR moře...
Faktem je, že se naše zákony odkazují na některé velmi významné a mezinárodně platné předpisy jak je např. COLREG (pravidla pro bezpečnou plavbu).
ČESKÁ LEGISATIVA: Všechny platné zákony a vyhlášky týkající se plavby na moři naleznete na stránkách Ministerstva dopravy a spojů. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY: Jednotlivé úmluvy je možno najít ve sbírce zákonu Ministerstva vnitra ČR, vyhledávání v zákonech je možné na Portálu veřejné správy. Úmluva o Mezinárodní námořní organizaci - Ženeva, 06. 03. 1948 (105/1996 Sb.) Doplňky k článkům 17 a 18 Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci - Ženeva, 15. 09. 1964 (105/1996 Sb.) Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy - Londýn, 09. 04. 1965 (25/1968 Sb.) Doplněk k článku 28 Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci - Ženeva, 28. 09. 1965 (105/1996 Sb.) Mezinárodní úmluva o nákladové značce - Londýn, 05. 04. 1966(129/1969 Sb.) Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí - Londýn, 23. 06. 1969 (253/1995 Sb.) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři 1972 a Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři 1972 (COLREG) - Londýn, 20. 10. 1972 (263/1995 Sb.) Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí /MARPOL/, 1973 - Londýn, 02. 11. 1973 (71/1995 Sb.) Změna článku VII Úmluvy o usnadnění mezinárodní námořní dopravy /Londýn,1965/ Londýn, 19. 11. 1973 Doplňky k článkům 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 a 32 Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci - Ženeva, 17. 10. 1974 (105/1996 Sb.) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři /SOLAS/, Londýn, 01. 11. 1974 (52/1995 Sb.)Doplňky k názvu a zásadním ustanovením Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci přijaté 14. listopadu 1975, upravené 9. listopadu 1977 - Londýn(105/1996 Sb.) Doplňky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci týkající se zakotvení Výboru pro technickou spolupráci v Úmluvě - Ženeva, 17. 11. 1977 (105/1996 Sb.) Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí 1973, jehož nedílnou součástí je Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 1973 - Londýn, 17. 02. 1978 (71/1995 Sb.) Protokol z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 - Londýn, 17.02.78 (52/1995 Sb.) Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978 /STCW/ - Londýn, 07. 07. 1978 (53/1995 Sb.) Doplňky k článkům 17, 18, 20 a 51 Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci - Ženeva, 15. 11. 1979 (105/1996 Sb.) Protokol 1988 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 - Londýn, 11. 11. 1988 Protokol 1988 k Mezinárodní úmluvě o nákladové značce, 1966 - Londýn, 11. 11. 1988 Úmluva a Statut o mezinárodním režimu námořních přístavů Ženeva, 09. 12. 1923 (64/1932, 32/1935 Sb.) Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel o přepravě cestujících po moři a Protokol - Brusel, 29. 04. 1961 Dohoda o spolupráci v námořní obchodní plavbě - Budapešť, 03. 12. 1971 (128/1973 Sb.) Úmluva o Kodexu jednání námořních liniových konferencí - Ženeva, 06. 04. 1974(30/1986 Sb.) Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, 1978 - Hamburg, 31. 03. 1978 (193/1996 Sb.) Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby - Řím, 10. 3. 1988 (100/2005 Sb. m. s.) Protokol potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině - Řím, 10. 3. 1988 (101/2005 Sb. m. s.)