Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla

Opravňuje držitele k vedení malého plavidla v České republice a k vedení rekreačního plavidla v zahraničí:
a) oblast plavby I - vnitrozemské vodní cesty v zahraničí
b) oblast plavby C - příbřežní denní plavba na moři (do vzdálenosti 0,75 nm od pevniny nebo pobřežních ostrovů, maximální síla větru 4 stupně Beaufortovy stupnice, max výška vlny 1,2 m)

Požadavky:

- získání průkazu Vůdce malého plavidla
- věk: 16 let pro mezinárodní vnitrozemské vodní cesty, 18 let pro příbřežní plavbu na moři
- prokázání znalostí uvedených ve zkušební osnově formou teoretické zkoušky 

Správní poplatky:

- 350,- Kč 
za vystavení MPZ s oprávněním pro vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách
- 450,- Kč 
vystavení MPZ s oprávněním pro vedení plavidla v příbřežní plavbě na moři