Plavba na moři dnes

Námořní plavba dnes
Lodní doprava s příchodem moderní doby notně ztratila na významu, o to více ale nabyla na přitažlivosti. Jachting je dnes jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících sportů s mnoha možnostmi; může jít o sport i odpočinek, o plavbu s přáteli i o rodinnou dovolenou. I když je dnes pronajmutí lodi stále snažší, měl by člověk vyrážející na moře mít určité znalosti a dovednosti, protože pobyt není bez rizika. 
 
Plavbu na moři dělíme:
Plavba obchodní (komerční) - anglicky ‚shipping‘: Jde o plavbu primárně za účelem zisku, většinou jde o přepravu zboží či osob. Patří sem například trajekty, tankery, ale i profesionální rybářské lodě. Provoz se řídí se vlastními pravidly, která kromě rejdařských společností v jednotlivých zemích reguluje i International Maritime Organization.
Plavba rekreační (jachting) - anglicky ‚cruising‘:Jachting, rekreační plavba na moři Jde o plavbu za účelem trávení volného času. Rozlišuje se v zásadě na tři hlavní kategorie:


A) Plavba na vlastní lodi pro vlastní potřebu (rekreační plavba)
. Tento typ plavby je jen minimálně regulován, majitelé si na moři užívají skutečné volnosti.
B) Plavba na pronajaté lodi pro vlastní potřebu (tzv. charter). Pro charter platí různé předpisy zejména v oblasti kapitánských průkazů a pojištění.  
C) Plavba na pronajaté či vlastní lodi s najatým kapitánem. V tomto případě většinou posádka buď sama neumí loď řídit, nebo si v dané oblasti plavby nevěří a proto si za úplatu najme kapitána. Kapitán tedy dostává zaplaceno a proto by to měl být profík, jako řidič mikrobusu, který vás veze na dovolenou. Většina přímořských zemí má své striktní předpisy pro profesionální kapitány rekreačních jachet a stejně jako u řidičů autobusů nebo taxíků se kromě odborných znalostí a schopností posuzují i morální vlastnosti a osobnost kapitána. Světově uznávaným průkazem pro profesionální kapitány je RYA Yachtmaster s  tzv. "Commercial endorsement", tj. rozšířením pro komerční plavbu. Pro takové rozšíření je vyžadována znalost zdravovědy, záchrany na moři, a požární prevence a hašení požáru

Než se vydáte na moře s neznámým kapitánem, ověřte si jeho reference, zkušenosti a osobnní vlastnosti - budete s ním na malém prostoru trávit celou dovolenou.