Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty

Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty vydává Námořní úřad ČR, držitel tohoto průkazu není oprávněn k vedení rekreační jachty:
a) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby
b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie
c) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 12 metrů s omezením plavby do 10 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice

Podmínky vydávání:
a) PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI S OPRÁVNĚNÍM „C“
I.Žadatel nevlastní žádný průkaz způsobilosti:
1. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
2. úspěšné složení praktické zkoušky na moři
3. doložená praxe v délce námořní plavby min. 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi - výcvikové středisko)
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem ČR, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný průkaz radiotelefonisty (alespoň omezený rozsah) vydaný ČTÚ
6. minimálně 18 let věku
7. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

II. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti C (modrý) vydaný před účinností vyhlášky:
1. doložený starý průkaz způsobilosti C
2. doložená praxe na námořní jachtě v posledních 3 letech
3. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem ČR, které není starší 3 měsíců
4. doložený platný průkaz radiotelefonisty (alespoň omezený rozsah) vydaný ČTÚ
5. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

III. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti 2.0, vydaný Státní plavební správou:
1. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby 2.0
2. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- námořní navigace
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
3. doložená praxe na námořní jachtě v posledních 3 letech v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný průkaz radiotelefonisty (alespoň omezený rozsah) vydaný ČTÚ
6. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

IV. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti 2.1 nebo 2.2, vydaný Státní plavební správou:
1. doložený platný průkaz způsobilosti 2.1 nebo 2.2
2. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
3. doložená praxe na námořní jachtě
4. doložený platný průkaz radiotelefonisty (alespoň omezený rozsah) vydaný ČTÚ
5. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

b) PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI S OPRÁVNĚNÍM „B“
I. Žadatel nevlastní žádný průkaz:
1. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
2. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
3. doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka)
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
6. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

II. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti B (modrý) vydaný před účinností vyhlášky:
1. doložený starý průkaz způsobilosti B
2. doložená praxe na námořní jachtě v posledních 3 letech
3. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
4. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
5. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

III. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti 2.1, vydaný Státní plavební správou:
1. doložený platný průkaz způsobilosti 2.1
2. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
3. doložená praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1000 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 3 letech
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
6. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

IV. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti 2.2, vydaný Státní plavební správou:
1. doložený platný průkaz způsobilosti 2.2
2. a) doložená praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1000 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 3 letech a úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- námořní navigace
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
b) pokud žadatel neprokáže praxi na jachtě v délce 500 námořních mil v posledních 3 letech, úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
3. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
4. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
5. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

c) PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI S OPRÁVNĚNÍM „A“
I. Žadatel nevlastní žádný průkaz:
1. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
2. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
3. doložená praxe v délce námořní plavby min. 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořní úřadem, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
6. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

II. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti A (modrý) vydaný před účinností vyhlášky:
1. doložený starý průkaz způsobilosti A
2. doložená praxe na námořní jachtě v posledních 3 letech
3. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
4. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
5. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

III. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti 3.0, vydaný Státní plavební správou:
1. doložený platný průkaz způsobilosti 3.0
2. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- základy angličtiny
3. doložená praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 2500 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 5 letech
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti od lékaře jmenovaného Námořním úřadem, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný všeobecný průkaz radiotelefonisty vydaný ČTÚ
6. zaplacený správní poplatek 300,- Kč