Průkazy způsobilosti k vedení rekreační jachty

Průkaz způsobilosti k vedení rekreační jachty vydává Námořní úřad ČR, níže uvádíme teorii vycházející z platných zákonů. Jak uvádíme jinde, zmatenost a neuplatnitelnost těchto zákonů v reálné praxi českého jachtaře na moři tento průkaz činí spíše sběratelským kouskem, než praktickým průkazem pro každodenní jachtařský život, i když nelze říct, že  by s jeho uznáváním v blízkých oblastech (zejména Evropa) byly známy nějaké problémy.  Džitel tohoto průkazu není oprávněn k vedení námořní jachty (tedy nesmí brát peníze za to, že někoho na jachtě sveze). Tento průkaz:
a) zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce 12 metrů, v pásmu pobřežního moře, stanoveném pobřežním státem, až po hranici nepřesahující 12 námořních mil měřených od základních linií, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice

I. Žadatel nevlastní žádný průkaz způsobilosti:
1. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci
2. úspěšné složení praktické zkoušky na moři
3. doložená praxe v délce námořní plavby min 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi - výcvikové středisko)
4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním lékařem, které není starší 3 měsíců
5. doložený platný průkaz radiotelefonisty (alespoň omezený rozsah) vydaný ČTÚ
6. minimální věk 18 let
7. zaplacený správní poplatek 300,- Kč

II. Žadatel vlastní průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty:
1. doložený platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty
2. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním lékařem, které není starší 3 měsíců
3. zaplacený správní poplatek 300,- Kč