Průkaz způsobilosti kapitána

Na základě vydávaných průkazů je držitel oprávněn:
a) kapitán I. třídy - vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, na vodních cestách v ČR a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách
b) kapitán II. třídy - vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práce a plachetnice, na vodních cestách v ČR
c) kapitán III. třídy - vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, na vodních cestách dopravně významných a vodních cestách účelových stanovených v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních
d) kapitán IV. třídy - vést nákladní loď, remorkér s výkonem strojního pohonu do 450 kW a výtlaku do 900 m3, nákladní člun o výtlaku do 900 m3 a plovoucí stroj při plavbě (nevztahuje se na plovoucí stroj při práci) na vodních cestách účelových stanovených v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních

Požadavky:

1. Praxe a odborná způsobilost: 

- kapitán I. třídy - 48 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, z toho 24 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných, 400 hodin odborné praxe u kormidla plavidla s vlastním strojním pohonem pod odborným dohledem kapitána I. třídy na vodních cestách dopravně významných regulačního i kanalizačního charakteru, získání průkazu způsobilosti lodníka I. třídy, znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou
- kapitán II. třídy - nejméně 36 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, z toho 18 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných, nejméně 200 hodin odborné praxe u kormidla plavidla s vlastním strojním pohonem pod odborným dohledem kapitána II. třídy, získání průkazu způsobilosti lodníka I. třídy, znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou
- kapitán III. třídy - nejméně 12 měsíců, z toho 6 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných, nejméně 100 hodin odborné praxe u kormidla plavidla s vlastním strojním pohonem pod odborným dohledem kapitána III. třídy, získání průkazu způsobilosti lodníka I. nebo II. třídy, znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou
- kapitán IV. třídy - nejméně 6 měsíců, z toho 3 měsíce plavby na vodních cestách účelových, nejméně 50 hodin odborné praxe u kormidla plavidla s vlastním strojním pohonem pod odborným dohledem kapitána IV. třídy, získání průkazu způsobilosti lodníka I. nebo II. třídy, znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou

2. Doklady a náležitosti:

- žádost o vydání plavebního dokladu 
- posudek lékaře závodní preventivní péče (ne starší než 3 měsíce)
- 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm (ne starší než 1 rok)
- doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce

3. Zkouška:

- teoretické znalosti: zkouška způsobilosti je prováděna formou písemného testu na PC (plavební provoz, plavební nauka, konstrukce plavidel) a ústní části zkoušky (plavební nauka, charakteristika vodních cest v ČR a kapitán I. tř. i SRN)

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 200,- Kč.