Regulace vnitrozemské plavby

Regulace vnitrozemské plavby je historicky v rukou jednotlivých států, většinou v podobě orgánů plavební správy daného státu. Teprve v roce 2001 byla podepsána mezinárodní úmluva regulující vnitrozemskou plavbu Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) - Budapešť, 22. 06. 2001 (32/2006 Sb.). Více o legislativě související s vnitrozemskou plavbou v ČR najdete zde, odkazy na plavební správy jednotlivých států tady.
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA:
V České republice má vnitrozemskou plavbu na starosti Státní plavební správa ČR, která je profesionální organizací. Pro rekreační vnitrozemskou plavbu na pronajatých lodích v ČR není potřeba žádný průkaz, rekreační lodě mají ale omezený výkon motoru, tím omezenou rychlost a většinou se půjčují pouze na vodních cestách vymezených pouze pro rekreační plavbu. V případě plavby na vodních cestách, kde je možné se potkat s komerčními loděmi (některé úseky v ČR, častěji všask v zahraničí, například v Německu či Holandsku), je nutno znát předosti a značky, v případě nejasnosti je nejjednodušší je respektovat "právo silnějšího a nepřekážet". Základní značky, které by měl znát každý, kdo se rozhode vyplout s jakoukoli lodí na jakoukoli řeku, najdete tady. Chcete-li ovšem plout na vlastní lodi vnitrozemskými vodními cestami bez omezení, budete se pravděpodobně pohybovat i po rušných obchodních cestách a musíte proto znát pravidla plavby a bezpečnosti, protože provoz na řekách je poměrně hustý a koncentrovaný na omezený prostor. Průkazy vydávájí jednotlivé plavební správy. Pro Evropu existuje dokonce sjednocující průkaz - International Certificate of Competence (ICC).