Vůdce malého plavidla

Opravňuje držitele k vedení malého plavidla v České republice:
a) kategorie MJ opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW
b) kategorie M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem
c) kategorie SJ opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s celkovou plochou plachet do 20 m2
d) kategorie S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice

Požadavky:

- věk: pro kategorii MJ a SJ 15 let, pro kategorii M a S 18 let
- vzdělání: dokončené základní vzdělání 
- odborná způsobilost: znalosti znalosti ověřené teoretickou a praktickou zkouškou
- podání žádosti o vydání plavebního dokladu (přiložit výpis z rejstříku trestů, lékařský posudek, 2 fotografie, v případě nezletilosti souhlas zákonného zástupce)

Správní poplatek za vystavení průkazu Vůdce malého plavidla je 150Kč.