Zajímavé odkazy

MINISTERSTVA DOPRAVY:
 
NÁMOŘNÍ PLAVBA: 1) ČESKÉ JACHTAŘSKÉ ORGANIZACE:
Český svaz jachtingu (ČSJ) Český svaz jachtingu (ČSJ) je občanským sdružením, které organizačně zastřešuje aktivity českých jachtařů. ČSJ je zástupcem ČR v mezinárodních organizacích jako ISAF (International Sailing Federation), nebo EBA (European Boating Association). Členem ČSJ je i Česká asociace námořního jachtingu/Czech Offshore Yachting Association (ČANY) ,což je dobrovolné sdružení českých námořních jachtařů a zájemců o námořní jachting.
 
2) ZAHRANIČNÍ NÁRODNÍ JACHTAŘSKÉ SPOLEČNOSTI:
Östereichische Hochsee Yacht Club/ ÖSYC - OSYC Östereichische Hochsee Yacht Club (ÖSYC) je rakouská obdoba ČANY, tedy rakouský námořní klub.
Österreichischer Segel-Verband/Austrian Sailing Federation (OESV) Österreichischer Segel-Verband (OESV) je rakouská jachtařská asociace.
Royal Yachting Association (RYA) Royal Yachting Association (RYA) je britská jachtařská asociace, která sdružuje přes 500 000 členů. Vydává mezinárodně uznávané a vysoce ceněné kapitánské průkazy.
Slovenská asociacia námorného jachtingu/Slovak Offshore Yachting Association (SANY) Slovenská asociacia námorného jachtingu (SANY) je obdobou ČANY na Slovensku, sdružuje slovenské námořní jachtaře.
 
3) MEZINÁRODNÍ JACHTAŘSKÉ ORGANIZACE:
European Boating Association (EBA) European Boating Association (EBA) byla založena v roce 1982 jako jeden z orgánů Evropské unie. EBA hájí zájmy evropských jachtařů. V České republice je EBA zastupována Českou asociací námořního jachtingu (ČANY).
International Sailing Federation (ISAF)/International Yacht Racing Union (IYRU) International Sailing Federation (ISAF) je organizace, která se zabývá sportovním jachtingem. Organizace vznikla v roce 1996 z International Yacht Racing Union (IYRU). V jejích kompetencích je příprava Olympijské Regatty, vydávání pravidel závodního jachtingu Racing Rules of Sailing (RRS) a schvalování nových tříd závodních lodí.
 
4) NADNÁRODNÍ ORGANIZACE:
International Maritime Organization (IMO) International Maritime Organization (IMO) je orgán Organizace spojených národů (OSN), který byl vytvořen s cílem zodpovědný za bezpečnost plavby na moři a ochranu čistoty moří. Byla založena 1948, poprvé se ale IMO sešla až v roce 1959. Mezi nejvýznamnější mezinárodní konvence IMO patří Safety of Life at Sea Convention (SOLAS), Collision Regulations (COLREGS), Standards for Training, Certification, and Watchkeeping (STCW), Maritime Pollution Regulations (MARPOL), International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Convention (IAMSAR).
 
VNITROZEMSKÁ PLAVBA:
1) STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY:
2) SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE: